Ongemakkelijke gevoelens zeggen je dat je op het juiste pad bent.
Als je op het punt staat iets te veranderen in je leven dan zorgt dat voor een ongemakkelijk gevoel. Vaak verwar je dit gevoel met je ongelukkig voelen.  Je probeert dan dit ongeluk aan te pakken in plaats van de verandering te omarmen. Het is normaal om je ongemakkelijk te voelen bij echt veranderingen in je leven, bij het loslaten van belemmerende overtuigingen om nieuwe inzichten te verkrijgen. Ongemak is een signaal, een signaal dat vaak erg nuttig is.  Een signaal dat je dat je op de goede weg bent, het wil zeggen: ga door je bent op de goede weg….

Gevoel verloren te zijn of richtingloos
Jezelf verloren voelen is eigenlijk een teken dat je steeds meer aanwezig bent in je leven. Steeds meer in het het hier en nu – je gelooft en leeft minder in de verhalen en ideeën die je vooraf zelf hebt bedacht en meer in het huidige moment. Totdat je hieraan gewend bent, zal het voelen alsof je van het goede spoor bent (maar dat ben je niet).

Plotesling opkomende gevoelens van angst of verdriet
Wanneer emoties uitbarsten komt dit meestal omdat ze opkomen om herkend te worden. Het is onze taak om te leren te stoppen er tegen te vechten en ze niet meer te weerstaan. Wordt gewoon volledig bewust van emoties.  Daarna controleren de emoties ons niet meer, maar wij hen. 

Je erkent hoe ver je nog moet gaan
Wanneer je dit beseft, komt dat omdat je nu ook kunt zien waar je naartoe gaat. Eindelijk weet je waar en wie je wilt zijn.

Zijn je eigen gedachten je ergste vijand?
Je begint je te realiseren dat je gedachten je ervaring creëren. Vaak pas als je ten einde raad bent probeer je de controle over je gedachten te krijgen. En dat is pas als je realiseert dat je de hele tijd de controle had.

Je neemt de verantwoordelijkheid over je eigen leven en jouw geluk.